BEZPŁATNA WYSYŁKA OD 499 DKK

Powrót do sklepu internetowego
Niniejsze warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do zakupu towarów w [url sklepu internetowego]
sklep internetowy [adres url sklepu internetowego] jest własnością [nazwa firmy], nr CVR. nr CVR [nr CVR], adres [adres fizyczny firmy], nr tel. [numer telefonu], adres poczty elektronicznej [adres e-mail]. [numer telefonu], adres poczty elektronicznej [adres poczty elektronicznej]

Umowy zawierane są w języku duńskim

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie konsumentom indywidualnym, którzy dokonują zakupów za pośrednictwem [adres url sklepu internetowego]. Przedsiębiorcy nie mają prawa do odstąpienia od umowy

Płatność i dostawa

Akceptujemy płatności za pomocą [opcje płatności]

Jeśli korzystasz z międzynarodowej karty płatniczej (takiej jak Visa lub Mastercard), kwota zamówienia zostanie natychmiast zarezerwowana na Twoim koncie bankowym. W przypadku anulowania zamówienia rezerwacja kwoty zostanie zazwyczaj anulowana/zwolniona po 1-2 dniach roboczych. Jednak niektóre banki mogą potrzebować do 30 dni na anulowanie rezerwacji

Kwota zostanie odliczona dopiero po wysłaniu przedmiotu

Jeśli zamówiono wiele produktów, a jeden z nich znajduje się w zamówieniu oczekującym, płatność za ten produkt zostanie potrącona dopiero po jego wysłaniu

Ceny są podawane w [bieżącej walucie]. Do ceny należy doliczyć koszt wysyłki. Metodę wysyłki wybiera się na końcu procesu składania zamówienia. W zależności od wybranej metody płatności mogą obowiązywać opłaty za płatność

Staramy się wysłać zamówienie w ciągu 5 dni od zakupu

Dostarczamy towary za pośrednictwem [firm przewozowych]
Dostarczamy do [kraje dostawy]

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym użytkownik lub inna wybrana przez niego osoba (z wyłączeniem przewoźnika) weszła w fizyczne posiadanie towarów

Jeśli użytkownik zamówił kilka towarów w jednym zamówieniu, a my nie możemy dostarczyć towarów w tym samym czasie, okres odstąpienia od umowy biegnie od dnia, w którym użytkownik lub inna wybrana przez niego osoba (z wyłączeniem przewoźnika) wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego towaru

Jeśli okres odstąpienia od umowy upływa w dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę, Święto Konstytucji, Wigilię lub Sylwestra, okres ten zostaje przedłużony do następnego dnia roboczego

Jak skorzystać z prawado odstąpienia od umowy

Użytkownik może anulować umowę, powiadamiając nas o tym fakcie. Użytkownik może na przykład wysłać list lub wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji na adres [nazwa firmy], [adres fizyczny firmy], [numer telefonu], [adres e-mail]

Możesz skorzystać ze standardowego prawnego formularza rezygnacji, ale nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy można znaleźć na końcu potwierdzenia zamówienia
Termin na odstąpienie od umowy jest zachowany, jeśli powiadomienie o odstąpieniu od umowy zostanie wysłane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy

Zwrot towarów i koszty zwrotu

Jeśli użytkownik anulował zakup produktu, musi wysłać lub dostarczyć produkt na adres [adres fizyczny firmy] bez zbędnej zwłoki i nie później niż 14 dni po powiadomieniu nas o chęci anulowania zakupu. Termin jest zachowany, jeśli użytkownik zwróci towar w ciągu 14 dni

Towary nie mogą być wysyłane za pobraniem lub niedostarczone

Użytkownik musi sam zapłacić za zwrot towaru

Zwrotpieniędzyw przypadku anulowania zamówienia

W przypadku anulowania zamówienia zwrócimy wszystkie otrzymane od użytkownika płatności, w tym wszelkie koszty dostawy
Zwrotu dokonamy bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez użytkownika dowodu, że towary zostały zwrócone
Zwrotu dokonamy przy użyciu takich samych środków płatności, jakie zostały użyte przez użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku użytkownik nie poniesie żadnych opłat z tytułu zwrotu

Testowanietowarów i opakowań

Użytkownik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za jakiekolwiek obniżenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do określenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów
Użytkownik może normalnie zbadać towary w taki sam sposób, w jaki może to zrobić w sklepie, ale nie może ich używać. Jeśli korzystałeś z towaru w sposób, który nie jest dozwolony w sklepie, a my nie możemy go ponownie sprzedać lub nie możemy go ponownie sprzedać po pełnej cenie, powinieneś oczekiwać, że odliczymy spadek wartości od zwrotu pieniędzy. Jeśli przedmiot nie ma już wartości handlowej, nie zwrócimy ceny zakupu
Przedmiot należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu
Należy również upewnić się, że zwracany przedmiot jest odpowiednio zapakowany. Ponosisz ryzyko związane z przesyłką/towarami do momentu jej otrzymania przez nas. W związku z tym należy zachować pokwitowanie pocztowe oraz wszelkie numery śledzenia

Reklamacje - jeśli z przedmiotem jest coś nie tak

If you buy a product and there is a defect in it - for example, a material or manufacturing defect - the rules of the Danish Sale of Goods Act apply. You have a 24-month warranty, provided you make a complaint within a reasonable time. If you complain within 2 months, the complaint will always be timely. Get more information on our RMA page.

You can also use the complaint form, which you can download here.

If the complaint is justified, we will refund your (reasonable) shipping costs.

Remember that the item must always be sent in proper packaging and get a receipt for dispatch. Save the postal receipt including information about shipping costs and any track and trace number.

Polityka prywatności

Rozumiemy i szanujemy znaczenie prywatności w Internecie. Nie ujawniamy informacji o klientach/użytkownikach stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji transakcji. Nie będziemy sprzedawać imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, karty kredytowej ani danych osobowych stronom trzecim bez uprzedniej zgody użytkownika

Informacje o reklamacjach

Reklamację dotyczącą produktu lub usługi można złożyć do House of Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg za pośrednictwem portalu reklamacyjnego House of Nævnenes Hus. Zespół mediacyjny spróbuje rozwiązać spór w drodze mediacji, a jeśli nie uda się znaleźć rozwiązania, możesz złożyć skargę do Rady ds

Zasadniczo warunkiem wstępnym złożenia skargi jest to, aby produkt lub usługa, na którą chcesz złożyć skargę, kosztowały co najmniej 1 110 DKK i nie więcej niż 100 000 DKK. W przypadku skarg dotyczących odzieży i obuwia cena musi wynosić co najmniej 720 DKK. Limity kwotowe mogą ulec zmianie. Rozpatrzenie skargi wymaga uiszczenia opłaty

Przy składaniu skargi można również skorzystać z internetowego portalu skarg Komisji Europejskiej. Jest to szczególnie istotne dla konsumentów mieszkających w innym kraju UE. Skargi można składać tutaj - https://ec.europa.eu/odr. Składając skargę, należy podać nasz adres e-mail [adres e-mail].
DARMOWA WYSYŁKA

Dla zakupów powyżej 499 DKK

SZYBKA DOSTAWA

2-3 dni robocze

ROZSZERZONA POLITYKA ZWROTÓW

60 dni